SGK Kamu Personeli Alımı Başladı! 60 KPSS ile lise, önlisans ve lisans mezunu başvuru…

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS (B) kümesi puanı temel alınarak takviye işçisi, muhafaza güvenlik vazifelisi, teknisyen ve ofis işçisi olmak üzere toplam kontratlı işçi alınacaktır. İşte ilanın müracaat kaideleri, takımları ve nasıl müracaat yapılacağı hakkında değerli bilgiler…

SGK Kontenjan Dağılımı

  • 171 Takviye İşçisi (2 Sekreter, 4 Dağıtıcı, 118 Paklık Çalışanı, 19 Sürücü, 15 Aşçı, 7 Aşçı Yardımcısı, 4 Kolay Bakım işçisi, 2 Bulaşıkçı)

  • 102 Ofis Çalışanı,

  • 59 Muhafaza Güvenlik Vazifelisi,

  • 9 Teknisyen (8 Elektrik ve Elektronik, 1 Makine)

Genel Müracaat Koşulları Neler?

Bu ilanda yer alan kontratlı konumları tercih eden adayların; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (B) bendi ile tıpkı Kanunun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Dair Temellerin Ek-1’inci unsurundaki kaideleri taşımaları gerekmektedir. 

2) Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı alanlar (dul ve yetim aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar vazifeye başlatılmayacaktır. 

3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. 

4) Vazifesini devamlı yapmaya mahzur sıhhat sorunu bulunmamak, 

5) Başvurma genel ve özel kurallarına ve yerleştirildiği durumun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve kaideleri taşıdığı halde istenen evrakları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır. 

SGK Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar müracaatlarını, 30 Eylül 2022 – 07 Ekim 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı İmtihan Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Şahsen, kargo yada posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÖZEL MÜRACAAT KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir