İstikrarla büyümeye devam

Son 21 yılda yaşadığı siyasi istikrar sayesinde Türkiye iktisadı 4,5 kat büyüdü. AK Parti hükümetleri devrinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 201 milyar dolardan 905 milyar dolara, kişi başına gelir ise 4 bin 249 dolardan 10 bin 655 dolara yükseldi. İktisadın ana kalemlerinin tamamında benzeri yükselişlere imza atan Türkiye, önümüzdeki beş yılda da istikrarla büyümesini sürdürecek.

AK Parti’nin Seçim Beyannamesinde iktisada ait kıymetli bir vizyon ortaya konuldu. Evvelki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yarın Değil Çabucak Şimdi” mottosuyla açıklanan Seçim Beyannamesinde Türkiye iktisadının 1 trilyon 500 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştırılması amacı dikkat çekti. Beyannamede 2024-2028 periyodunda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’dan kişi başına düşen gelirin 16 bin dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

“İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” başlığı altında yer alan ekonomik vaatler kısmında, “Güçlü, büyük ve bağımsız Türkiye’nin teminatı, ekonomimizin sürdürülebilir, kapsayıcı, insan odaklı ve istikrarlı büyümesidir. İnanç ve istikrar içinde, rekabetçi bir ortamda büyümeye ve istihdam üretmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla yapısal cari açık sıkıntısını ortadan kaldıracak politikalarımızı kalıcı bir biçimde hayata geçireceğiz” vurgusu var.

TÜRKİYE, ÜST GELİR GRUBUNA

Türkiye’yi üst gelir kümesine yükseltecek maksatların sıralandığı beyannamede, yüzde 5,5 büyüme ortalamasıyla yola devam kararlılığı şöyle lisana getiriliyor: “Sürekli ve güçlü büyüme maksadıyla, Türkiye’nin önündeki fırsat penceresini kullanarak, 2024-2028 devri ortasında yıllık ortalama yüzde 5,5 düzeyinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar ulusal gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

İSTİHDAM DOSTU BÜYÜME

İstihdam dostu büyüme gayesi doğrultusunda, genç nüfusun ağır olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere, emek ağır bölümleri destekleme devam edecek. Rekabet gücünün yüksek olduğu klasik kesimler yenilikçiliğe dayalı bir ekosistemle daha verimli hale getirilecek. Teknoloji ağır yüksek katma bedelli bölümlerin iktisattaki hissesini artırarak Türkiye daha rekabetçi bir pozisyona getirilecek. Finansal alanda yapılacak yeniliklerle girişimcilik ekosistemi dayanakları sürdürülecek. Gençler başta olmak üzere, uygun projesi olup sermayeye muhtaçlık duyan kesitler güçlü bir biçimde teşvik edecek.

GÜÇLÜ İKTİSAT GRUBU VURGUSU

Beyannamede seçimlerden sonra oluşacak yeni kabinede güçlü bir iktisat takımının misyon üstleneceği vurgusu dikkat çekti: “14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni kabine içinde yeniden güçlü bir iktisat takımı misyon üstlenecektir. AK Parti’nin 20 yılı aşkın birikimini ve dinamizmini yansıtacak olan iktisat grubumuz faal bir uyum içinde vazife icra edecektir. İktisat takımımız kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik siyaset çerçevemizi güncelleyecek, yeni kurallara ve gereksinimlere nazaran alınması gereken önlemleri kamuoyu ile paylaşacaktır.”

6 milyon kişilik ek istihdam

2022 yılı sonu prestijiyle 32 milyon civarında olan toplam istihdam 6 milyon artışla 2028 yıl sonunda 38 milyona yükseltme ve işsizlik oranını yüzde 7’nin altına indirilmesi amacı için bir dizi adım atılacak. Bayanlar ve gençler başta olmak üzere özel siyaset gerektiren kümelerin işgücü piyasasına girişleri hızlandırılacak. Garantili esnek çalışma biçimleri hayata geçirilecek. Bayanlarda istihdam oranını yüzde 35’in, işgücüne katılma oranını yüzde 40’ın üzerine çıkarılacak. Kayıtdışılıkla çaba düzenekleri güçlendirerek, 2028 yılında kayıtdışı istihdamın hissesini yüzde 20’nin altına çekilecek.

Yeni hareket planı hazırlığı

Öngörülebilir, şeffaf ve tesirli siyasetler setinin kararlı bir siyasi irade ile hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğinde, çalışmalarını yürüttüğümüz İktisat Aksiyon Planı uygulamaya konacak. Yeni devirde de Ekonomik ve Toplumsal Kurul tertipli aralıklarla toplanacak ve buradan çıkan teklifler ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilecek.

EKONOMİDE YENİ DEVİR HEDEFLERİ

* Yıllık ortalama büyüme: % 5,5

* Gayrisafi Yurt İçi Hasıla: 1,5 trilyon dolar

* Kişi başına gelir: 16 bin dolar

* İstihdam: 38 milyon kişi

* Yapay zeka alanında çalışan: 50 bin kişi

* İşsizlik: %7

* İhracat: 400 milyar dolar

* Savunma sanayii ihracatı: 15 milyar dolar

* Turist sayısı: 90 milyon kişi

* Turizm geliri: 100 milyar dolar

* Elektrikte konseyi güç: 135 bin megavat

* Ar-Ge harcaması/Milli Gelir: % 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir