İstanbul’da 28 taşınmaz kiraya verilecek

Vakıf taşınmazları, ihalede oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline kontrat bitim tarihinden itibaren Yönetimin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara nazaran değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira süresi uzamamış olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. unsuru mucibince tahliye edilecek.

İhale açık teklif adabı ile 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 13.00’te İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü yer kat ihale salonunda yapılacak.

Detaylar için 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir